Szczepienia zalecane podróżnym

Osoby wybierające się w zagraniczną podróż powinny rozważyć możliwość wykonania szczepienia na poszczególne choroby zakaźne. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje szczepień, które zalecane są podróżnym. Są to szczepienia rutynowe, obowiązkowe oraz stosowane w zależności od ryzyka zakażenia. Podział ten został opracowany zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Do szczepień rutynowych zalicza się szczepienia m.in. przeciw błonicy, krztuścowi tężcowi, WZW typu B. Pomimo że zachorowalność na błonicę znacząco zmalała, to w niektórych regionach świata może stanowić zagrożenie.

Tężec może rozwinąć się na skutek różnych urazów. Poważanym zagrożeniem może być także WZW typu B. Wirusem tym można zarazić się korzystając z usług przypadkowych punktów medycznych. Do szczepień zalecanych zalicza się m.

in. szczepienie przeciw cholerze, wściekliźnie, WZW A, gruźlicy lub durowi brzusznemu. Wszystkie te choroby są realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla podróżnych wybierających się w rejony o zwiększonej zachorowalności na nie. W niektórych przypadkach szczepienia zalecane są głównie dla personelu medycznego.

Szczepienia obowiązkowe regulowane są odpowiednimi przepisami międzynarodowymi. Do takich szczepień zalicza się m.in. szczepienie przeciw żółtej gorączce.

Choroba ta jest rozpowszechniona na niektórych obszarach Afryki i Ameryki Południowej. Bez odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przebycie szczepienia, podróżny może nie zostać wpuszczony na teren danego kraju.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2023 Wakcynologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.