Skład szczepionek

Szczepionki różnią się między sobą nie tylko sposobem działania, ale także składem. Dostępne są m.in. szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Patogeny nie wykazują jednak właściwości chorobotwórczych bądź są one minimalne tak, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Produkcja szczepionki z żywymi drobnoustrojami polega przede wszystkim na rozmnożeniu patogenów na odpowiednim podłożu. Tak powstała forma poddawana jest zagęszczeniu, a następnie filtracji.

Przeciwieństwem takich szczepionek są te, które składają się z zabitych drobnoustrojów. Proces ich powstania jest podobny, co w poprzednim typie szczepionki, jednak stosuje się też proces cieplny bądź wykorzystuje się określone związki chemiczne, w celu inaktywacji drobnoustrojów.

Część szczepionek składa się z metabolitów drobnoustrojów. Produkty metabolizmu nazywane są także toksoidami. Do produkcji takich szczepionek wykorzystuje się głównie toksyczne bakterie. Gotowa szczepionka nie zawiera jednak szkodliwych, toksycznych metabolitów, ponieważ poddaje się ją działaniu formaldehydu, który je unieszkodliwia.

Szczepionki nowszej generacji powstają na skutek zastosowań inżynierii genetycznej. W swym składzie zawierają wyodrębnioną część genomu, który koduje określone białko. Tą metodą najczęściej otrzymuje się szczepionkę przeciw WZW typu B.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2022 Wakcynologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.