Trudno w ogóle zliczyć choroby, na które posiadamy skuteczne szczepionki. Od 1796 roku, kiedy to wynaleziono pierwszy tego typu środek (szczepionkę na ospę prawdziwą), powstało ich mnóstwo,

Szczepionki mogą występować w dwóch postaciach. Najczęściej otrzymuje się je w formie płynnej lub liofilizowanej. Te pierwsze można użyć natychmiast. Szczepionki płynne dzielą się na adsorbowane oraz nieadsorbowane. Szczepionki liofilizowane przed użyciem, należy jeszcze odpowiednio przygotować. Występują one bowiem w formie drobnego proszku, który należy rozpuścić w odpowiedniej substancji. TenContinue Reading

Szczepionki różnią się między sobą nie tylko sposobem działania, ale także składem. Dostępne są m.in. szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Patogeny nie wykazują jednak właściwości chorobotwórczych bądź są one minimalne tak, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Produkcja szczepionki z żywymi drobnoustrojami polega przede wszystkim na rozmnożeniu patogenów na odpowiednimContinue Reading