Skład szczepionek

Skład szczepionek

Szczepionki różnią się między sobą nie tylko sposobem działania, ale także składem. Dostępne są m.in. szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Patogeny nie wykazują jednak właściwości chorobotwórczych bądź są one minimalne tak, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Produkcja szczepionki z żywymi drobnoustrojami polega przede wszystkim na rozmnożeniu patogenów na odpowiednim podłożu. Tak powstała forma poddawana jest zagęszczeniu, a następnie filtracji.

Przeciwieństwem takich

Cyztaj dalej

Szczepionka przeciw rotawirusom

Szczepionka przeciw rotawirusom

Rotawirusy odpowiedzialne są za wywołanie biegunek u niemowląt i dzieci. Jej przebieg jest dość burzliwy. Pojawia się bowiem podwyższona temperatura ciała, czasem towarzyszą temu wymioty. Biegunka jest niebezpieczna dla organizmu dziecka, ponieważ powoduje odwodnienie.

Pierwszą recepturę szczepionki przeciw rotawirusom, opracowano w latach 80-tych. Początkowo komponenty do niej pobierane były od ludzi i zwierząt. W kolejnym dziesięcioleciu udoskonalono składniki szczepionki. Materiał wyjścio

Cyztaj dalej

Czym zajmuje się wakcynologia?

Czym zajmuje się wakcynologia?

Wakcynologia jest stosunkowo młodą dziedziną nauk medycznych. Podstawowym zagadnieniem są szczepionki, a także oddziaływanie ich na organizm.

Pierwszą szczepionką była ta, którą opracował lekarz Edward Jenner. Zaobserwował on, że kobiety, które zajmowały się dojeniem krów, często chorowały na ospę bydlęcą. Choroba ta miała łagodny przebieg, jednak dzięki temu praktycznie zapobiegała rozwojowi ospy prawdziwej, która w tamtych czasach była uznawana za śmiertelną. Swoje spostrzeżenie zapragnął

http://www.gsk.com.pl/produkty/Rutinoscorbin-Plus.html Cyztaj dalej