Czym zajmuje się wakcynologia?

Wakcynologię można określić jako naukę o szczepionkach i szczepieniach. Jest to stosunkowo młoda dziedzina nauki. Sam termin wywodzi się z języka łacińskiego, a konkretnie od słowa vaccinus, który oznacza „krowi”.

Jest to związane z pierwszą, skuteczną szczepionką. Za jej twórcę uważany jest Edward Jenner. Lekarz ten zauważył, że osoby, które przebyły ospę bydlęcą nie chorowały na ospę prawdziwą.

Na tej podstawie przeprowadził pewien eksperyment, w ramach którego zaraził pewnego chłopca wirusem ospy bydlęcej, dzięki czemu ospa prawdziwa nie rozwinęła się u niego. Początkowo spostrzeżenia lekarza traktowano bardzo sceptycznie, bowiem większość swoich wniosków wysnuł na podstawie obserwacji klinicznych. Jednakże skuteczność metody doktora Jennera dość szybko przyczyniła się do rozwoju wakcynologii.

Warto wspomnieć, że wiele osób próbowało zapobiegać chorobom, które niekiedy stawały się prawdziwą epidemią, jednak dopiero odkrycie Jennera stało się początkiem rozwoju nauki o szczepieniach. Na rozwój wakcynologii przyczyniła się epidemiologia. Dzięki zrozumieniu sposobów szerzenia się różnych chorób zakaźnych, stało się możliwe opracowanie metod zapobiegania im.

Z kolei poznanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu człowieka, to kolejny ważny krok w rozwoju wakcynologii. Szczepienia można uznać jako środek profilaktyczny w zapobieganiu wielu chorób. Dzięki nim udało się wyeliminować liczne choroby, wobec których ludzkość była bezradna.

Obecnie trwają prace opracowaniem kolejnych formuł szczepionek.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2023 Wakcynologia. Wszystkie prawa zastrzeżone.